พบกันในงาน GFT 2024

แนะนำศักยภาพบริษัทในช่องทางการติดต่อใหม่ผ่านงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ และโอกาสที่ดีสำหรับการจับคู่ธุรกิจการค้าในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่ต้องแปลงต้นทุนบางส่วนเป็นกำไร โดยยังรักษาและพัฒนามาตรฐานคุณภาพของสินค้าให้สามารถแข่งขันได้