พนักงานฝ่ายผลิต

ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต แผนกพิมพ์ผ้า
จำนวนที่เปิดรับ3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร– ไม่จำกัดเพศ อายุ ไม่เกิน 40 ปี
– วุติการศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป